Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Marhaň.

 

Vážení návštevníci stránky

Prinášame Vám rozpis bohoslužieb Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a.v.

 

Obec Marhaň , 086 45 Marhaň - Ohlasovňa pobytu

Oznamenie o zrušní trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých vlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1pfsm. f) zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 

30.11.2018 

Martin Gruľa

Miestom  nového trvalého pobytu  Marhaň.

 

error loading iconCelý oznam...

Zverejnené 30.11.2018

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018

 

error loading iconLinka 701404

úprava jazdnej doby u spoja č. 1,57,73,59,67,33,9,38,52,58,60,64,20,26, u spoja č. 69 zapracovať negatívnu značku "22"

error loading iconLinka 701406

úprava jazdnej doby u spoja č. 59,61,63,69,54,102,38,22,42,36,46

error loading iconLinka 701407

úprava jazdnej doby u spoja č. 49,41,29,64,14,16,12,58

Časová úprava odchodu spoja č. 65 zo zastávky Marhaň,rázc.Koprivnica z 8.00 hod. na 7.55 hod. z dôvodu prestupu na MHD.

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Marhaň

Do obecného zastupiteľstva v Marhani boli zvolený:

Mária Waksmanská, Kresťanskodemokratické hnutie, 245 platných hlasov

Mgr. Peter Motýľ, Kresťanskodemokratické hnutie, 204 platných hlasov

Vladislav Šamko, MOST-HID, 204 platných hlasov

Milan Gdovin, SMER - sociálnademokracia, 193 platných hlasov

Ondrej Džalaj, Kresťanskodemokratické hnutie, 192 platných hlasov

Roman Prusák, Kresťanskodemokratické hnutie, 189 platných hlasov

Ján Šoltýs, Kresťanskodemokratické hnutie, 159 platných hlasov

Za starostu obce Marhaň bol zvolený:

Jozef Kuziak, Kresťanskodemokratické hnutie, 239 platných hlasov

 

Logo

Logo LogoLogo

Obci Marhaň bola schválená

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom:

"Zníženie energetickej náročnosti kulturno-správnej budovy
v obci Marhaň"

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby pri prevádzke kultúrno-správnej budovy v obci prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení.

error loading iconViac informácií najdete tu...

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Investicia do Vašej buducnosti

Logo Logo Logo

Obec Marhaň má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

error loading iconCelé znenie projektu...

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Bardejov od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

error loading icon Informačný leták ...

 

 

Bolo to niekedy v auguste minulého roku, v Bardejove zasadala OR JDS, kde medzi iným padol návrh, či naša organizácia nemôže urobiť ples pre seniorov alebo papučový bál.

Viac informácii a video tu... 

Hornošarišská nedeľa 2017

Hornošarišská nedeľa

Viac fotiek

Zmena cestovných poriadkoch SAD

 

Ikona PDFCP 1 Bardejov -Giraltovce

 

Ikona PDFCP2 Bardejov - Kožany- Giraltovce

 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa Dessewffyovcov

Otvorenie kaštieľaOtvorenie kaštieľa

Viac fotiek nájdete tu...

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

NSIR

Za rok 2015 bola obec Marhaň vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Naša obec bola vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je certifikát s vyhodnotením.

Certifikat

Súčasťou hodnotiaceho certifikátu je aj pečať, ktorú je naša obec oprávnená používať pri svojej propagácii bezčasového obmedzenia a bude zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov , miest a obci .

Pečať

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky.
V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

Ikona PDFNávrh rozpočtu

 

27.11.2015

Video o našej obci (zdroj televizia JOJ) 

Tu...

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre
Prešovský samospravný kraj"

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja

Ikona PDF

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRV PSK 

 

Ikona PDF

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie

 

Viac informácii najdete tu...

20.7.2015 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Marhaň

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Rozhodnutie

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Marhaň.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Päta-bottom