Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Marhaň.

 

 

Vážení návštevníci stránky

Prinášame Vám rozpis bohoslužieb Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a.v.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

error loading icon Informačný leták ...

 

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Marhaň, 086 45 Marhaň č. 36

vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. 05. 2018 o 10 00hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Marhaň.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.  

Ikona PDF Zoznam požadovaných dokladov a celý oznam tu...

 

 

Bolo to niekedy v auguste minulého roku, v Bardejove zasadala OR JDS, kde medzi iným padol návrh, či naša organizácia nemôže urobiť ples pre seniorov alebo papučový bál.

Viac informácii a video tu... 

Hornošarišská nedeľa 2017

Hornošarišská nedeľa

Viac fotiek

Zmena cestovných poriadkoch SAD

 

Ikona PDFCP 1 Bardejov -Giraltovce

 

Ikona PDFCP2 Bardejov - Kožany- Giraltovce

 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa Dessewffyovcov

Otvorenie kaštieľaOtvorenie kaštieľa

Viac fotiek nájdete tu...

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

NSIR

Za rok 2015 bola obec Marhaň vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Naša obec bola vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je certifikát s vyhodnotením.

Certifikat

Súčasťou hodnotiaceho certifikátu je aj pečať, ktorú je naša obec oprávnená používať pri svojej propagácii bezčasového obmedzenia a bude zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov , miest a obci .

Pečať

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky.
V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

Ikona PDFNávrh rozpočtu

 

27.11.2015

Video o našej obci (zdroj televizia JOJ) 

Tu...

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre
Prešovský samospravný kraj"

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja

Ikona PDF

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PRV PSK 

 

Ikona PDF

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie

 

Viac informácii najdete tu...

20.7.2015 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Marhaň

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Rozhodnutie

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Marhaň.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

Päta-bottom