Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Archív informácií

 

Hornošarišská nedeľa 2017

Hornošarišská nedeľa

Viac fotiek

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa Dessewffyovcov

Otvorenie kaštieľaOtvorenie kaštieľa

Viac fotiek nájdete tu...

Rozhodnutie

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Marhaň.

Ikona PDF

Celý dokument...

 

 

 

 

Päta-bottom