Hlavné menu

 

 

 Ľavy panel Pravy panel

Informačná povinosť

informačných systémov podľa
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ikona PDFDokument

 

Ikona PDFPríloha k vyhláseniu

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Základná škola a Materská škola

 

Ikona PDFDokument

 

Ikona PDFPríloha k vyhláseniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päta-bottom