Hlavné menu

 

 

Ľavy panel Pravy panel

Materská škola

bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň

 

Personál

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Ivana VAVREKOVÁ

Učiteľky:
Bc. Andrea Lechmanová, Slavomíra Matysová

Kuchárka, vedúca ŠJ: Jana  Džalajová

Upratovačka: Helena Jaržabeková

Materská škola z vnútraMaterská škola z vnutraMAterska škola z vnutraMatreska škola z vnutraMaterska škola z vnutraMaterska škola z vnutra

Kontakt

Adresa: 
Materská škola
Marhaň č . 98
086 45 Marhaň


email: 
materska.skola@obecmarhan.sk


Telefón
: 0910252109


Zriaďovateľ
Obec Marhaň
Marhaň č. 36
086 45 Marhaň

Počet zapísanych deti 29.

Materska škola spalňaMaterská škola spalňa

Stravovanie a pracovná doba

Vyhlasovanie zo stravy do 7:45 hod..
Na tel. čísle: 00421 907 578 444 

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Poplatok za stravu detí v MŠ: 1,19 eur.

Desiata: 0,28 eur.
Obed: 0,68 eur.
Olovrant: 0,23 eur.

Pracovná doba : pondelok – piatok : od 7.00 do 15.00 hod.
Prevádzka MŠ: 6:45 hod. – 16:45 hod.

Materska škola toaletyMaterská škola toalety

Činnosť detí a denný poriadok v materskej škole

Činnosť detí v materskej škole

Deň v MŠ dbá na biorytmus, zdravú životosprávu dieťaťa, uspokojenie jeho potrieb a záujmov, ako aj na túžbu po poznaní a činnosti.

Denný poriadok v MŠ

6:45 - 8:45 hod.

Príchod detí do MŠ ( do 8.30)
Hry a hrové činnosti
Vzdelávacia aktivita
Pohybové a relaxačné cvičenia

8:45 - 9:05 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena stolovanie, stravovanie  - desiata.

9:05 - 11:30 hod.

Hry a hrové činnosti detí
Dopoludňajšia - cielená vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku

11:30 - 12:15 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena stolovanie, stravovanie  - obed.

12:15 - 14:30 hod.

Osobná hygiena Odpočinok - spanok

14:30 - 15:00 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena stolovanie, stravovanie  - olovrant.

15:00 - 16:45 hod.

Hry a hrové činnosti podľa vlastného výberu detí
Popoludňajšia - vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku
Odchod detí domov

 

Päta-bottom